Acțiunea umană. Tratat de teorie economică.

Ludwig von Mises

Cartea este o lectură fundamentală pentru orice economist, ea prezentând într-o fină interpretare atât economică cât și filozofică capitalismul liberal, bazat pe sistemul nereglementat, în care tranzacțiile și schimburile între părțile private sunt libere, fără a exista o interferență a statului. Autorul interpretează aceste tranzacții și schimburi din perspectiva acțiunii umane, cu un comportament intenționat, conștient. Tratatul este primul de acest gen al școlii economice moderne din Austria, teza susținută de autor fiind aceea că întreaga economie este un rezultat al manifestărilor individuale ale oamenilor, care se angajează în diferite decizii, acțiuni, relaționări, sau concurențe, determinând astfel fenomenele economice (stabilirea unui preț, determinarea nivelului salariilor, stabilirea ratei dobânzii, construcția ciclurilor economice etc.). Mai mult, aceste fenomene economice sunt rezultatul deciziilor și acțiunilor conștiente și intenționate, nenumărate ca număr, a alegerilor și preferințelor individuale. Oamenii acționează încercând să performeze optim în circumstanțe influențate de dorința de satisfacere a diferitelor nevoi și de obținere de diferite rezultate, dar și încercând să evite situații neplăcute. Pornind de la comportamentul uman bazat pe decizii influențate de obiectivul de satisfacere a nevoilor și dorințelor, Mises prezintă teoria economică a unei piețe libere ca fiind cea mai fezabilă și realistică dintre toate, capabilă să mențină, reglementeze și controleze forțele economice. Mises susține că abordarea rațională a economiei este cea care o dezvoltă, și nu abordarea empirică.

 

„Acțiunea umană este cea mai importantă realizare a lui Mises. Sunt abordate dintr-o perspectivă unitară, integrată, toate problemele economice importante. Edificiul teoretic al economiei apare pentru prima dată întreg, arhitectonic construit, chiar dacă loc de completări, adăugiri, aprofundări firește că rămâne întotdeauna. Pentru Murray Rothbard, acest tratat este «izbânda», «reușita» în materie de economie; și totodată, este și «biblia economică a omului civilizat» […] Joseph Salerno spune undeva că importanța scrierii acestui tratat nu trebuie subestimată. Practic a făcut cu putință menținerea Școlii austriece și renașterea ei după război.”

Mihai-Vladimir Topan (prefața cărții), vicepreședinte academic al Institutului Ludwig von Mises – România, doctor în economie și afaceri internaționale, cadru didactic ASE, București

Cartea este tradusă și publicată în 2018 de Institutul Mises România.

Despre autor:

Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) a fost un economist și filozof politic austriaco-american, cel mai de seamă reprezentant al Școlii Austriece de Drept și Economie. Doctor în economie și drept (1906) la Universitatea din Viena și ulterior în SUA, Ludwig von Mises își fundamentează studiile pe liberalism, dintre toate Acțiunea umană (1949) fiind cel mai important.