Pensii Private

Explorează toate cursurile despre sistemul pensiilor private

Pensia din sistemul privat

Pensia din sistemul privat

Pensia privată reprezintă suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct faţă de cea furnizată de sistemul public. Pensia privată efectivă va depinde de banii acumulaţi în conturile individuale din sistemul de pensii private, atât din contribuţiile participanţilor, cât şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii private. Această pensie poate fi privită atât ca o investiţie financiară, cât şi ca o variantă de economisire pe termen lung.

Există două tipuri de pensii private: cea obligatorie (Pilon II) și cea facultativă (Pilon III). Societatea de administrare a fondurilor de pensii private are drept obiectiv principal obţinerea unei pensii satisfăcătoare pentru cel care a contribuit de-a lungul timpului în sistemul de pensii private.

Pensia administrată privat (Pilonul II) provine din partea de contribuție la sistemul de pensii care a fost redirecționată de la sistemul public (pensia de stat – numită și Pilon I) către un fond de pensii administrat privat de către entități specializate.

Pilonul III vizează sistemul de pensii facultative, fondurile de pensii facultative fiind administrate de societăți pe acțiuni, iar sistemul fiind bazat pe aderare facultativă şi conturi individuale. Pensia facultativă Pilon III este destinată creșterii resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia privind pensiile facultative (Pilon III) nu condiționează participarea la fondurile de pensii facultative în funcție de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.

Cum să rezolvi o problemă

Dacă nu cunoști, din diferite motive, care este administratorul fondului de pensii private la care ai aderat, ASF îți pune la dispoziție un mecanism simplu, online, gratuit. Pe pagina principală a ASF găsești portalul necesar – introduci datele tale și vei fi contactat în cel mai scurt timp de administratorul pensiei tale.

În cazul în care, din diverse motive, apare o problemă legată de respectarea drepturilor tale care decurg din contractul de aderare la un fond de pensii private și din legislaţia aplicabilă, este indicat să iei legătura cu reprezentantul fondului la care ai aderat, pentru a te clarifica, solicitând informații sau remedierea situației. Administratorii fondurilor de pensii trebuie să îți preia solicitarea și să îți răspundă la aceasta.

Dacă în continuare nu esti mulţumit de răspunsul transmis de administrator sau dacă acesta nu ți-a răspuns la solicitare şi consideri că nu ţi-au fost respectate drepturile, aşa cum au fost prezentate la încheierea contractului, poţi să transmiţi o petiție la ASF, prin servicii poştale, mail sau prin formularul online, în care să explici problema ta şi să soliciţi clarificarea acesteia.

Este evident că dreptul de a da în judecată nu îți poate fi anulat, dar ASF vine în întâmpinarea ta și, în anul 2016, pune la dispoziția consumatorilor un sistem de soluționare alternativă a litigiilor (SAL-Fin). Mai multe detalii găsești pe www.asfromania.ro.

La ce trebuie să fii atent

Indiferent despre ce tip de fond de pensii private vorbim, cu o contribuție obligatorie (Pilon II) sau facultativă (Pilon III), odată cu drepturile îți revin și responsabilități.

În primul rând, trebuie să te informezi asupra sistemului, pentru a putea selecta fondul de pensii care îți inspiră cea mai mare încredere în ceea ce priveşte modul de economisire cu investiţii pe termen lung. Informaţiile le poţi găsi pe pagina de internet a administratorului fondului de pensii ales, pe pagina de internet a ASF, din publicatiile de specialitate sau mijloacele mass-media.

Este important ca, dacă ai sub 35 de ani, atunci când te vei angaja pentru prima dată să știi să optezi pentru fondul preferat de pensii administrate privat (Pilon II). Pensia Pilon II este obligatorie, iar dacă nu optezi pentru un fond de pensii anume și nu semnezi un act de aderare, eşti repartizat automat aleatoriu de către instituția de repartizare către un fond de pensii administrate privat în 4 luni de la prima plată a contribuţiilor de asigurări sociale.

Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul Pilon II cu ajutorul contului online pus la dispoziție de administratorul fondului tău. Atunci când alegi, o faci independent, în funcţie de profilul de risc pe care îl ai. Poţi opta pentru un fond de risc mai mare, un fond de risc mediu sau un fond cu risc scăzut. Este recomandat să te uiţi la cum se investesc banii şi ce comisioane se percep, este important să ții cont de experienţa sau renumele companiei care administrează fondul de pensii private. Trebuie precizat că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii Pilon II angajaţilor săi.

Îți revine de asemenea responsabilitatea de a transmite modificările care intervin asupra datelor tale personale către administratorul fondului de pensii unde ești înscris. În acest fel, poți primi toate raportările şi notificările ce decurg din participarea ta la sistemul de pensii administrate privat.

Mai trebuie să știi că actul individual de aderare Pilon II este unic, adică fiecare persoană eligibilă trebuie să semneze un singur act individual de aderare, în 2 exemplare, la un singur administrator de fond de pensii administrate privat.

Indiferent de tipul de fond de pensii, Pilon II sau Pilon III, este important să citești și să înțelegi prospectul fondului.

Ponturi

Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat – Pilon II

Dacă ești participant la Pilonul II, dreptul tău la o pensie privată se naște odată cu îndeplinirea condițiilor de pensionare în sistemul de pensii publice. Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat – Pilon II – cu ajutorul contului online pus la dispoziție de administratorul fondului tău.

 

La alegerea unui fond de pensii trebuie să ții cont de profilul de risc, de costurile aferente activității de administrare, politica de investiții, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active aferente investițiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant, precum şi de experienţa sau renumele administratorului fondului de pensii private. Majoritatea acestor elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.

Trebuie să știi că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii angajaţilor săi.

Transferul între fondurile de pensii administrate privat se face exclusiv de administratorul fondului la care participantul doreşte să se transfere, fără implicarea agentului de marketing.

Verifică dacă agentul de marketing cu care semnezi un act individual de aderare la un fond de pensii este autorizat sau avizat de ASF, folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet a ASF.

După pensionare, pensia facultativă Pilon III va fi încasată, sub forma unei sume plătite periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii. Pensia se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia, numai după atingerea vârstei legale de pensionare.

Materiale Educaționale

Primul și cel mai important avantaj al sistemului de pensii private este că, în acest fel, spre diferență de sistemul public de pensii, îți controlezi singur viitorul:

 • Banii tăi se colectează în contul tău individual și tu vei beneficia de acești bani. Ei nu se distribuie prin intermediul niciunui alt buget, fie el de stat sau privat.

 • Banii tăi sunt investiți de administratorul fondului de pensii private, cu scopul de a obține profit pentru tine. Este o formă de investire controlată de tine – tu alegi administratorul și fondul de pensii preferat. Fondul ales este în funcție de nivelul de risc pe care îl poți tolera.

 • Poți decide ce administrator să alegi – dacă nu ești mulțumit de performanțe, îl poți schimba, transferându-te la alt administrator de pensii private.

 • Contul tău este vizibil, poți urmări performanțele administratorului. Acesta este, de asemenea, obligat să te informeze cu privire la evoluția contului.

 • Ești protejat de orice evoluție a fondului de pensii de stat, deoarece banii din contul tău nu depind de evoluția bugetului de stat.

 • Ești protejat financiar. La vârsta de pensionare, suma acumulată în cont va fi la dispoziția ta. La fel se va întâmplă şi în caz de invaliditate permanentă. În caz de deces, moștenitorii legali vor beneficia de banii din contul tău.
 • Pensia privată suplimentează pensia de stat, asigurând venituri mai mari la vârsta pensionării.

 • Beneficiezi de elemente de siguranță: separarea activelor fondului de cele ale administratorului, constituirea provizioanelor tehnice, rata minimă de rentabilitate, garantarea contribuțiilor nete, existența unui fond de garantare, mecanismele specifice depozitarului, activitatea auditorului financiar ș.a.

 • Pentru Pilonul II nu plătești nimic în plus, el este plătit prin redistribuirea sumelor reținute ca participare la CAS. Pentru Pilonul III există o anumită sumă deductibilă din baza impozabilă.

Pensia facultativă este un produs financiar care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. O pensie facultativă este atât o alternativă de economisire, de a deţine mai mulţi bani în momentul ieşirii la pensie, cât şi o facilitate fiscală, deoarece contribuţia mai mică decât echivalentul a 400 euro/an angajator/angajat nu este impozitată. Cu alte cuvinte, participând la un fond de pensii private îți controlezi singur viitorul financiar!

Spre diferență de pensia de stat, pensia facultativă privată oferă libertate de mișcare participantului: fiecare poate decide fondul de pensii la care dorește să contribuie, nivelul contribuției precum și perioada pentru care dorește să cotizeze. O persoană poate fi participant simultan la mai multe fonduri de pensii facultative, urmând a le cumula în momentul deschiderii dreptului la pensie sau poate transfera activul personal într-un singur fond de pensii facultative în orice moment.

Schimbarea opţiunii iniţiale de aderare la un fond de pensii facultative este uşor de realizat, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiţii minime:

 • semnarea unui act individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreşte să se efectueze transferul, marcând această opţiune, şi

 • notificarea administratorului de la care se efectuează transferul în termen de 30 de zile calendaristice.

Astfel, în situația în care un participant vrea să își schimbe administratorul fondului de pensii, nefiind mulțumit de performanțele acestuia, trebuie să notifice în scris administratorul fondului de pensii de la care se transferă cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii și să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare, de la noul fond de pensii ales.

În termen de 5 zile calendaristice de la înștiințare, administratorul fondului de la care se transferă participantul trebuie să transfere lichidităţile băneşti către administratorul noului fond de pensii facultative. Transferul de lichidităţi băneşti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai puţin deducerile legale.

Administratorul fondului de pensii facultative de la care se transferă participantul transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informaţiile referitoare la contribuţiile făcute în contul participantului, precum şi despre transferurile de lichidităţi băneşti cu privire la contul acelui participant.

Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de disponibilități, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeași dată.

Fiecare administrator este obligat să transmită anual fiecărui participant o scrisoare oficială în care să detalieze situația contului de pensii.

În această scrisoare vei găsi:

 • Date despre administratorul de pensii.
 • Situația activului tău personal net, valabil la finalul anului calendaristic precedent (la 31 decembrie). Această situație se exprimă în lei și reprezintă suma obținută din înmulțirea numărului total de unități de fond cu valoarea acestora. Numărul de unități de fond depinde de contribuțiile tale lunare. Valoarea acestor unități de fond depinde de investițiile făcute de administrator.
 • Informații și cu privire la evoluția lunară a contribuțiilor plătite în contul tău, dar și cu privire la valoarea lunară a unității de fond. Contribuțiile se adună în conturile individuale ale participanților și se convertesc în unități de fond. Convertirea se realizează prin împărțirea contribuției nete la valoarea unității de fond calculată pentru ziua în care se face conversia.
 • Nu uita însă, pentru pensia obligatorie privată Pilon II nu plătești nimic în plus, ea este parte a reținerii deja efectuate din salariul tău – din venitul tău lunar brut se plătesc la stat 25% pentru sistemul public de asigurări sociale (CAS). În scrisoare vei vedea că CNPP este cel care face plata contribuțiilor la pensia Pilon II (în 2021, acest procent redistribuit este de 3,75% din venitul tău lunar brut, parte a procentului de 25% reținut).

În afară de informațiile din scrisoarea anuală, mai poți afla date și dacă citești:

 • rapoartele anuale publicate obligatoriu de administratorii de pensii, dar și alte informații existente pe paginile lor oficiale de internet,
 • analizele publicate periodic de ASF.

Nu uita însă, pentru pensia obligatorie privată Pilon II nu plătești nimic în plus, ea este parte a reținerii deja efectuate din salariul tău – din venitul tău lunar brut se plătesc la stat 25% pentru sistemul public de asigurări sociale (CAS). În scrisoare vei vedea că CNPP este cel care face plata contribuțiilor la pensia Pilon II (în 2021, acest procent redistribuit este de 3,75% din venitul tău lunar brut, parte a procentului de 25% reținut).

Așa cum prevede legea, valoarea CAS este plafonată la cinci salarii medii brute lunare, drept urmare și valoarea contribuțiilor tale transferate la administratorul pensiei private are o limită maximă.

Contribuțiile la Pilonul III sunt plătite fie de angajator, fie de tine. Oricine face plata acestor contribuții, pentru tine este important să verifici că plata s-a efectuat în contul tău de pensie și care este evoluția acestuia.

Poți afla despre evoluția banilor din contul tău de pensii facultative Pilon III dacă:

 • Citești scrisoarea anuală pe care administratorul tău de pensii ți-o transmite pentru anul anterior. Dacă ai nelămuriri, este dreptul tău să îi ceri administratorului explicații.
 • Ai grijă să îți actualizezi datele de contact la administrator, numai așa acesta va ști cum să te contacteze și unde să îți transmită informarea anuală.
 • Îți poți face un cont online – mulți administratori pun la dispoziția participanților această facilitate. Cu acest cont poți monitoriza situația contului tău de pensie oricând dorești.

Contribuția la pensiile facultative Pilon III poate fi între minimul stabilit prin prospectul fondului de pensie facultativă la care ai ales să aderi, prin semnarea actului de aderare, și maxim 15% din venitul tău lunar brut.

Este de asemenea important să cunoști că suma cu care contribui individual se deduce din baza impozabilă în limita maximă a 400 euro pe an.