Participare internațională

Una din direcțiile strategice de acțiune ale ASF este educația financiară, concept pe care îl adaptăm și îl îmbunătățim anual, pentru a veni în sprijinul nevoilor populației. O piață financiară dezvoltată și matură se sprijină pe consumatori și participanți educați și informați. ASF a dezvoltat programe adresate și adecvate tuturor categoriilor de vârstă și mediilor de învățare.

ASF are atribuții care derivă din calitatea de membru al unor organizații internaționale, precum OECD-INFE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică/Organisation for Economic Co-operation and Development – International Network on Financial Education) și IOSCO (Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare – International Organization of Securities Commissions).

ASF este prima autoritate din România membră cu drepturi depline în cadrul OECD-INFE. OECD-INFE este organizația internațională care, printer altele, guvernează la nivel international organizarea Global Money Week (GMW). ASF a celebrat GMW anual, încă din 2016, printr-o serie de activități specifice.

ASF este membră a IOSCO, participând activ inclusiv la lucrările și inițiativele aferente domeniului educație financiară. World Investor Week (WIW) se celebrează anual în luna octombrie, prima ediție fiind realizată în 2017. ASF susține WIW încă din primul an.