CARAVANA PAD

ANUL ACESTA ÎMI PROTEJEZ CASA!

Anul acesta îmi protejez casa!” – acesta este mesajul transmis în Caravana PAD din România. O echipă formată din reprezentanții ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară și ai PAID – Poolului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale din Romania a călătorit pentru a transmite, prin intermediul primăriilor, informații referitoare la importanța protecției locuințelor prin PAD – Polița de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Cu peste 7,2 milioane de case neasigurate, în România există o nevoie acută de informare cu privire la responsabilitățile care îi revin fiecărui proprietar de locuință. Numai în cazul unui cutremur major, 75% din populația României ar fi afectată, precum și 45% din infrastructura țării. În condițiile în care, legal, statul nu are nicio obligație de a oferi ajutor celor ale căror locuințe au fost avariate și nu aveau asigurare obligatorie de locuință valabilă, nevoia ca fiecare român să fie responsabil pentru proprietatea sa este evidentă.

Mai mult decât atât, în cazul unui dezastru natural, fondurile publice vor fi folosite, în principal, pentru obiectivele critice: infrastructură, școli, spitale etc., refacerea locuințelor rămânând în grija fiecărui proprietar.

Traseu caravana

Prima ediție (2017) a Caravanei PAD s-a derulat în perioada 9-13 octombrie 2017 în aproximativ 20 de orașe, pornind din București: Mizil, Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești, Adjud, Bacău, Piatra Neamț, Cluj Napoca, Florești, Gilău, Turda, Ocna Mureș, Aiud, Alba Iulia, Sibiu, Călimănești, Curtea de Argeș.

A doua ediție (2018) a Caravanei PAD s-a derulat în perioada 15-19 octombrie 2018, fiind o campanie de conștientizare a importanței asigurării obligatorii a locuințelor. Ea s-a oprit în opt orașe din regiunea Moldova, cea mai afectată de riscurile acoperite de Polița de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAD) – Brăila, Galați, Tecuci, Bârlad, Iași, Târgu Frumos, Botoșani și Roman.

Cea de-a treia ediție (2019) a Caravanei PAD s-a derulat în perioada 14-18 octombrie 2019. Caravana a fost prezentă în 12 localități din sudul țării (Drăgășani, Râmnicu Vâlcea, Băile Govora, Horezu, Târgu Jiu, Baia de Aramă, Băile Herculane, Drobeta Turnu Severin, Băilești, Craiova, Roșiorii de Vede și Alexandria) și a presupus întâlniri cu reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, precum și cu cei ai autorităților locale. În cadrul discuțiilor, specialiștii ASF și PAID au oferit toate informațiile necesare, astfel încât participanții la dezbateri să poată înțelege cum îi poate ajuta la nevoie o asigurare obligatorie de locuință.

În cea de-a patra ediție a Caravanei PAD (2021), reprezentanții ASF împreună cu cei ai Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) s-au deplasat, în perioada 11-15 octombrie 2021, în mai multe orașe (reședințe de județ) din zona de Nord și Vest a României pentru a discuta cu cetățenii, dar și cu autoritățile locale din județ (cu sprijinul Consiliilor Județene), despre beneficiile asigurărilor PAD, precum și despre riscurile pe care acestea le acoperă.

În cadrul Caravanei PAD sunt distribuite materiale informative și au loc sesiuni de întrebări și răspunsuri pe tema asigurărilor obligatorii de locuințe.

 

Programul Caravanei PAD 2021:

Ruta 1: Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Oradea

Ruta 2: Deva, Arad, Timișoara, Reșița, Slatina

Materiale educaționale

 • Peste 7 milioane de locuințe din România sunt vulnerabile în fața unui dezastru natural, pentru că nu au asigurare.
 • Un cutremur major ar face ravagii în România, 75% din populație locuind în zone expuse acestui risc și 45% din infrastructura țării fiind vulnerabilă la cutremur.
 • România are o mare expunere la dezastre naturale, fie acestea cutremure, alunecări de teren sau inundații.
 • Legal, statul nu are nicio obligație să ofere ajutoare celor ale căror locuințe au fost avariate și nu aveau asigurare obligatorie de locuință valabilă.
 • În cazul unui dezastru natural, fondurile publice vor fi folosite, în principal, pentru obiectivele critice: infrastructură, școli, spitale etc. Asigurarea propriei locuinței este responsabilitatea fiecărui proprietar.
 • Asigurarea obligatorie de locuințe (PAD) este primul, cel mai important și uneori singurul sprijin pe care îl pot primi cei care au locuințele avariate în urma unui cutremur, a unei inundații sau a unei alunecări de teren.
 • PAID România are stabilitatea și puterea financiară necesare pentru a despăgubi locuințele asigurate prin PAD în cazul unui dezastru natural. Capacitatea sa de despăgubire este de 900 mil. euro în acest moment și are în spate un important program solid de reasigurare.
 • Orice proprietar de locuințe din România care nu încheie o asigurare obligatorie de locuință poate fi amendat cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei.
 • Prețul unei asigurări obligatorii de locuință este de numai 10 sau 20 de euro, în funcție de materialul din care este realizată construcția. Despăgubirile acordate în baza ei sunt de până la 10.000 sau 20.000 de euro.

În România, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă este obligatorie asigurarea acestora împotriva dezastrelor naturale. Polița de asigurare obligatorie a locuinței este numită și PAD (poliță de asigurare a dezastrelor). Toți proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD.

PAD acoperă daunele produse locuințelor de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale ce pot apărea în România – inundații, cutremur, alunecări de teren, precum și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre. Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om).

Asigurările obligatorii PAD sunt emise de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) sau prin intermediul societăţilor de asigurare autorizate de ASF. Pentru alte riscuri sau pentru sume asigurate peste sumele asigurate prin poliţa PAD, puteți încheia asigurări facultative pentru locuinţe.

Asigurarea PAD se încheie pentru locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă. În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune.

Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţei revine proprietarului acesteia.

 • Dacă locuința este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligație revine persoanelor ori autorităţilor desemnate să le administreze, în conformitate cu prevederile legii.
 • În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.
 • În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.
 • În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.
 • Pentru condominii se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure, împotriva dezastrelor naturale, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.

IMPORTANT:

 • Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
 • Locuinţele situate în clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile menţionate, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

 

Mai multe detalii puteți găsi în Ghidul PAD realizat de ASF și disponibil pe pagina Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară și pe www.asfromania.ro/edu.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, prima de asigurare obligatorie este suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe.

Sumă asigurată obligatoriu este limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile legii.

Suma asigurată ce poate fi acordată este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei astfel:

 • pentru locuințele Tip A – 20.000 euro
  • Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.
 • pentru locuințele Tip B – 10.000 euro
  • Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

După fiecare daună, suma asigurată se micşorează pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricărui eveniment asigurat, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând pentru suma asigurată rămasă.

După plata unei despăgubiri de către PAID, asiguratul poate opta pentru reîntregirea sumei asigurate, prin plata unei prime de asigurare calculate proporţional cu despăgubirea primită şi perioada rămasă din asigurare, însă numai după efectuarea tuturor reparaţiilor pentru care a fost solicitată despăgubirea.

IMPORTANT: Dacă prin plata despăgubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge suma asigurată prevăzută în PAD, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparaţiilor care să satisfacă cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. 

Asigurarea PAD se încheie pe perioade de 12 luni sau până la momentul la care construcţia îşi pierde destinaţia de locuinţă, data începerii şi data încetării valabilităţii contractului fiind precizate în PAD.

Plata primei de asigurare obligatorii se face integral şi anticipat, astfel:

 • pentru locuințe de Tip A – o primă de asigurare în contravaloare a 20 euro/locuință,
 • pentru locuințe de Tip B – o primă de asigurare în contravaloare a 10 euro/locuință,

Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor se plăteşte în lei asigurătorului care eliberează PAD de către contractantul/asiguratul poliţei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, în numerar sau prin virament în contul asigurătorului.

ATENȚIE: Este important a se verifica corectitudinea informaţiilor prevăzute în PAD și a ști că aceasta are un preț fix, stabilit prin lege.

 

Mai multe detalii puteți găsi în Ghidul PAD realizat de ASF și disponibil pe pagina Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară și pe www.asfromania.ro/edu.