Malpraxisul medical

Eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

ASF desfășoară un program de educație financiară în ceea ce privește asigurarea de malpraxis medical, organizând împreună cu partenerii săi, pentru cadrele medicale din unități spitalicești, sesiuni de prezentare a asigurării, de bune practici, de informare și îndrumare a asiguraților.

Ghidul asigurării malpraxis este prezentat cadrelor medicale de către ASF, prezentându-se modalități de optimizare a utilizării poliței. Întâlnirile sunt organizate sub forma unor workshopuri în cadrul unităților spitalicești sau fiind prezenți în cadrul nor congrese medicale.

Asigurarea malpraxis

Exercitarea profesiei personalului medical se realizează conform certificării calității de membru al Colegiului Medicilor din România ce presupune o avizare anuală în baza asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul respectiv. Deși acest tip de asigurare are un caracter restrâns, stabilit prin norme speciale, conform statutului profesiei, ea este una dintre asigurările obligatorii stabilite de lege (Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și Codul de deontologie medicală).

Asigurarea de malpraxis medical aduce o dublă protecție financiară, atât a cadrelor medicale, cât și a pacienților. Apariția unei erori poate conduce la suportarea de către cadrele medicale a tuturor costurilor legate de despăgubiri cu întregul patrimoniu al cadrului medical aflat în culpă. Orice act medical, indiferent de experiența și vârsta personalului medical, este purtător al unui risc.

Asigurarea de malpraxis a cadrului medical este de fapt un transfer al riscului financiar cauzat de apariția unui eveniment de tipul malpraxisului medical. Conform acestei asigurări, asigurătorul, în baza încasării unei sume (denumită primă de asigurare), se obligă să acopere acele prejudicii, reclamate de un pacient sau de moștenitorii acestuia, ce au rezultat în urma acelui act medical care a implicat o situație de malpraxis, inclusiv pentru cheltuielile de judecată.

Riscul acoperit de către acest tip de asigurare vizează elementele specifice profesiei medicale în cazul apariției unei erori, ca urmare a acțiunii, inacțiunii, din neglijența sau ignoranța cadrului medical.