Am o firmă. Sunt online. Am nevoie de protecție.

O asigurare profesională specială, din ce în ce mai populară în lume dar și în România, este cea aferentă riscurilor cibernetice, care au devenit în lumea actuală o problemă sistemică. O firmă folosește aplicații și platforme web, are zilnic conexiuni la internet, utilizează sisteme de plăți online, stochează și procesează date cu caracter personal (și acestea există în orice firmă care are salariați). Atacurile cibernetice pot afecta daune sistemelor firmei respective, iar răspunderea cibernetică ia naștere atunci când se produc daune față de terți.

Asigurarea cibernetică poate ajuta o firmă în cazul întreruperii activității din cauza unor atacuri cibernetice să își recupereze din pierderile și cheltuielile cauzate de acestea. Multe firme își elaborează planuri de continuitate a afacerii care iau în considerare diferite scenarii printre care și cel privind riscul de atac cibernetic, având în vedere faptul că acest risc poate afecta capacitatea societăților de a-și continua activitatea în parametri normali. Din punct de vedere statistic, la nivel mondial, daunele produse de atacurile cibernetice sunt duble față de daunele produse de catastrofele naturale. În ultima perioadă, atacurile cibernetice la nivelul firmelor au crescut ca frecvență, gravitate și grad de complexitate.

Cu sprijinul unei asigurări cibernetice se poate elabora un plan de acoperire, transferând astfel riscurile către o societate de asigurări. Astfel de riscuri acoperite de o asigurare împotriva riscurilor cibernetice pot fi: pierderea sau deteriorarea datelor și sistemului, refacerea acestora generând costuri pentru firmă; întreruperea activității firmei care generează pierderi de venituri sau cheltuieli suplimentare pentru reluarea activității; cheltuieli de apărare în instanță în cazul daunelor produse terților sau cheltuieli cu diferiți consultanți de imagine sau de comunicare generate de o situație de acest tip; răspunderea pentru datele cu caracter personal administrate; efecte ale furturilor de identitate care conduc la criminalitate informatică ș.a.

Activitatea actuală a oricărei firme, indiferent de domeniul său, implică relații de afaceri și comerciale desfășurate la distanță și o infrastructură sensibilă la atacuri cibernetice. Aceste riscuri sunt nelimitate și se înmulțesc constant, odată cu dezvoltarea din domeniul digital. Soluțiile hardware și software și procedurile implementate de firme sunt doar un tip de apărare a securității firmei, dar expunerea la risc este mult mai mare și implicațiile oricărei disturbări sau înreruperi a afacerii au corespondent rapid și semnificativ în veniturile firmei.