Avuția națiunilor

Adam Smith

Cartea lui Adam Smith – Avuția națiunilor – una dintre lecturile de bază ale unui economist, dar ea poate fi o lectură interesantă pentru oricine, prezentând o logică în continuare actuală a gândirii politico-economice a statelor care explică evoluția eficientă a sistemelor economice și a conexiunilor dintre diferite părți ale acestora. Poate că, cu atât mai mult în condițiile economiilor moderne, influențate de globalizare și interdependență, această carte poate fi utilă multora pentru dezvoltarea personală a cunoașterii. Argumentația lui Adam Smith se axează pe utilitatea liberului schimb, generator de prosperitate economică. Smith face un expozeu în favoarea comerțului și a producției, a ordinii sociale bazate pe libertate, explicând că „avuția” unei țări stă mai degrabă în modul în care acestea se desfășoară și produc valoare și nu în cantitatea de rezervă de aur, opunându-se astfel mercantilismului despre care autorul crede că limitează avuția reală. Ediția tradusă în română este o sinteză a celor cinci cărți care compun seria lui Adam Smith, începute în 1776. Ea descrie importanța piețelor concurențiale, libere, a diviziunii muncii și a productivității, extrem de actuale și de importante pentru dezvoltarea economică modernă, a auto-reglementării comerțului și schimbului. Alocuri, satira lui Smith față de lăcomia economică arată influența filozofică în interpretarea comportamentului uman complex.

Avuţia naţiunilor este, pur şi simplu, cea mai bună carte de economie politică scrisă vreodată. Este cu adevărat o carte deschizătoare de drumuri, al cărei scop magistral şi sinteză nu au fost depăşite, în cele două secole şi un sfert care au trecut de când a fost scrisă.”

Eamonn Butler, Director al Institutului Adam Smith

Cartea este publicată în 2014 de Editura Publica.

Despre autor:

Adam Smith (1723-1790) a fost un economist și filozof de origine scoțiană, un pionier al economiei politice numit și „părintele economiei” și „părintele capitalismului”. Două clasice și remarcabile lucrări au rămas în urma lui – „Teoria sentimentelor morale” (1759) și „Avuția națiunilor” (titlul complet fiind „O cercetare asupra naturii și cauzei avuției națiunilor” – 1776). Ultima este considerată cartea de referință a operei lui Smith și prima lucrare de economie modernă. Smith introduce pentru prima dată în istoria economică, în această carte, teoria avantajului absolut. Profesor de filozofie, Adam Smith este cel care, prin această carte, a fost practic unul dintre cei care au pus bazele disciplinei economice academice moderne.