Ce pot să le ofer salariaților mei?

Conform studiilor, interesul angajatorilor pentru a oferi salariaților lor diferite beneficii salariale este dat de conștientizarea nevoii de a crește nivelul de bunăstare al salariatului prin mărirea veniturilor acestuia și de nevoia de a reduce nivelul zilnic de stres al persoanei și de a crește productivitatea muncii. Pe de altă parte, una dintre problemele cu care se confruntă antreprenorii, în calitatea lor și de angajatori, este cum să găsească un echilibru eficient între costuri și rezultate, costurile incluzând pe cele aferente forței de muncă atât din remunerării unui personal suficient pentru producția dorită, cât și din perspectiva fidelizării ei în timp. Un instrument care este la îndemâna angajatorilor din România și care este considerat un beneficiu salarial este pensia privată facultativă. Aceasta este un produs financiar care are rol de economisire și investire pe termen lung. Pentru salariat, un astfel de produs poate îndeplini ambele funcții: supliment al veniturilor pe termen lung și fidelizarea sa față de angajator. Angajatorul îl poate privi din 5 perspective:

  • este un beneficiu pe care îl poate acorda angajaților ca venit suplimentar și ca ancoră în stoparea migrației angajaților; astfel, este avută în vedere inclusiv păstrarea capitalului uman pe o perioadă lungă de timp, scăzând cheltuielile generate de noi angajări și formarea profesională a noilor angajați;
  • pensia privată facultativă beneficiază de deductibilitate fiscală în limita a 400 de euro/a/angajat; astfel, în limita acestei sume, această contribuție a angajatorului este dedusă din impozitul pe profit și angajatorul nu are efectiv cheltuieli suplimentare; pentru această valoare anuală deductibilă, sumele virate de angajator pentru pensia privată facultativă sunt scutite de plata tuturor reținerilor salariale (contribuții sociale);
  • angajatorul depune un minim de efort când oferă acest beneficiu salarial, formalitățile fiind unele extrem de simple; plata contribuțiilor se face de către angajator printr-o singură operațiune pentru toți angajații (ordin de plată și listă de viramente/angajați); de asemenea, un astfel de plan de beneficii este mai puțin costisitor decât o mărire de salariu;
  • angajamentul de plată al unui astfel de plan de beneficii poate fi oprit în cazul în care angajatorul dorește acest lucru (plata contribuției la pensia facultativă poate fi încetată oricând); suspendarea plății contribuției pentru angajații tăi nu le va afecta lor sumele colectate anterior în conturile personale de pensie privată – aceste sume vor continua să fie investite de administratorul fondului respectiv;
  • dacă un angajat pleacă din firmă, atunci angajatorul oprește plata contribuției; dar important este că suma colectată de angajat rămâne în contul lui și poate opta să-și plătească singur contribuția, nefiind declanșate astfel efecte negative cu fostul angajator și acesta neavând obligații de plată suplimentare.

În afară de avantajele aduse angajatorului de oferirea unui astfel de beneficiu salarial, este important de reținut și faptul că fondurile de pensii private nu pot intra în faliment, sunt separate de activele administratorului, au o rată minimă de rentabilitate garantată de administrator și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (FGDSPP) are rolul de a compensa eventuale pierderi rezultate din incapacitatea administratorului de a onora obligațiile asumate (atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât și în cea a pensionării).