Cum îți protejezi acțiunile la Depozitarul Central?

Poate nu știi că ești acționar, și acest lucru îl poți afla de la Depozitarul Central. Unii pot fi acționari ca urmare a procesului de privatizare în masă (PPM) când le-au fost alocate acțiuni la societățile care, la acel moment, au fost privatizate prin listarea lor la bursă și care, la acest moment încă mai sunt listate la bursă, alții pot fi acționari ca urmare a moștenirilor. Dacă ai aflat că în prezent ești acționar la o societate listată la Bursa de Valori București (BVB) sau dacă știi deja acest lucru și dorești să păstrezi aceste dețineri, adică să nu le tranzacționezi (să nu le vinzi) deoarece investiția ta este pe termen lung (te interesează creșterea valorii lor, conservarea deținerilor, primirea de dividende etc.), atunci te poate interesa și cum să păstrezi mai bine acțiunile deținute. 

Prin protecție înțelegem păstrarea acțiunilor într-un loc sigur și reducerea posibilelor cheltuielilor cu serviciile de intermediere. Un astfel de loc îl reprezintă Depozitarul Central, instituția fundamentală a pieței de capital din România, care asigură evidența registrelor acționarilor la societățile emitente de acțiuni listate la BVB, precum și compensarea și decontarea tranzacțiilor bursiere. Depozitarul Central prestează servicii printre care și deschiderea și administrarea conturilor de instrumente financiare. Depozitarul Central ține evidența electronică a deținerilor în două secțiuni:

  • Secțiunea I, în care deținerile  sunt evidențiate în conturile individuale (cu nume, prenume, act de identitate, CNP etc.), iar instrumentele din aceste conturi nu pot să fie vândute;
  • Secțiunea II, în care deținerile tuturor clienților unui intermediar sunt evidențiate în comun, iar instrumentele din aceste conturi sunt ori cumpărate în urma unor tranzacții la bursă (ai cumpărat acțiuni prin tranzacții bursiere sau prin oferte publice) ori disponibile pentru a fi vândute prin tranzacții bursiere.

Dacă nu ai în vedere prea curând tranzacționarea acțiunilor deținute, atunci te poți asigura că ele sunt păstrate în Secțiunea I (sau să le faci transferul în această Secțiune). Acțiunile deținute vor fi astfel blocate în contul tău individual și nu vor putea să fie vândute sau transferate fără acordul tău. În momentul în care vei dori să le vinzi vei putea apela la un intermediar autorizat și acțiunile deținute vor fi transferate din Secțiunea I în Secțiunea II, operațiunea fiind una destul de simplă.