Oare sunt acționar?

Pentru a trece de la o economie centralizată la una de piață, România a început în 1991 programul de privatizare în masă (PPM). Acesta a avut mai multe etape și a creat, la acel moment, 18.750.498 de acționari, respectiv din persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Aceasta s-a realizat prin transferul gratuit a unei părți din deținerile statului (acțiuni) în diferite societăți românești. Practic, s-a realizat transferul de la stat (o deținere specifică unei economii centralizate) către proprietatea privată reprezentată de populație (specifică unei economii de piață). Transferul a presupus distribuirea de cupoane sau certificate, pe care fiecare persoană alegea apoi să le aloce unei societăți dintr-o listă de societăți care erau supuse privatizării. Alegerea era de natură personală, fiecare putând opta pentru o societate sau alta în funcție de preferință sau informații deținute. O altă categorie de subscrieri de cupoane sau certificate a fost cea la societățile comerciale de natură financiară (Fonduri ale Proprietății Private), devenite apoi Societăți de Investiții Financiare (SIF).

Toate persoanele care au fost eligibile pentru participarea la PPM au devenit astfel acționari. Societățile erau de tip deschis, adică acțiunile lor erau listate la bursă, putând fi vândute sau cumpărate și de alte persoane.

Astăzi, în evidențele Depozitarului Central există un număr de 8.476.268 persoane care dețin acțiuni. Diminuarea numărului de acționari din anii ’90 are drept cauze, printre altele, vânzarea acțiunilor de către proprietarul inițial, desființarea societăților emitente, transformarea societăților din tip deschis în tip închis și ofertarea de răscumpărare a acțiunilor de către acționarul majoritar ș.a..

Astăzi, mulți dintre cei care au beneficiat de PPM sau moștenitorii lor nu își mai aduc aminte despre acel moment sau nu mai știu nimic despre soarta acțiunilor deținute sau a societăților emitente. Sau pur și simplu nu au știut că sunt sau au fost acționari. Calitatea de acționar în ziua de azi poate veni cu beneficii financiare pentru deținător – unele societăți acordă dividende, unele acțiuni pot fi vândute la bursă etc. Este important de reținut faptul că dividendele trebuie solicitate a fi plătite în termen de 3 ani de la data acordării lor, altfel se prescriu. Și dacă deținem acțiuni listate la bursă, le putem vinde dacă dorim bani în locul lor.

Cum putem afla dacă avem calitatea de acționar? Procedura este extrem de simplă – ne adresăm Depozitarului Central, instituția care ține evidența acționarilor la companiile listate la bursă și solicităm eliberarea unui sumar al pozițiilor de cont care evidențiază totalitatea instrumentelor financiare existente în cont, deținute la diferiți emitenți. Sumarul ne va arăta dacă deținem acțiuni. Mai departe, un extras de cont este dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit număr de instrumente financiare la o anumită dată. De asemenea, un istoric de cont arată intrările și ieșirile de acțiuni în/din cont. Vom știi astfel dacă am fost sau suntem acționari și dacă avem dețineri la o companie listată, urmând ca apoi, cu puțină educație financiară, să decidem ce facem mai departe cu banii noștri.