Start2Learn

Să vorbim despre piața financiară nebancară

Educația financiară este cea care permite înțelegerea fenomenelor financiare și care, conform studiilor existente, induce un comportament pozitiv la nivelul individului, ajută la înțelegerea măsurii în care îi sunt satisfăcute nevoile, obligațiile și drepturile lor în calitate de consumatori de produse financiare.

Implementarea programului a avut la bază tocmai nevoia de învățare sistematică și modernă, realizabilă în școli ori de-a lungul diferitelor stagii de instruire, necesară dezvoltării generațiilor viitoare. 

PROGRAMUL DEDICAT LICEELOR ECONOMICE

Acest program educaţional este destinat elevilor din învățământul preuniversitar din liceele de profil economic sau care au clase de profil economic, pentru a le facilita acestora înțelegerea unor concepte aferente piețelor reglementate de ASF, a mecanismelor de folosire a instrumentelor financiare aferente acestor piețe, prin intermediul unor activităţi learning by doing desfăşurate în şcoală, sub coordonarea lectorilor desemnați de ASF. Programul contribuie la formarea unei imagini complete asupra planificării financiare personale corecte prin folosirea asigurărilor şi a instrumentelor specifice pieței de capital și a opţiunilor oferite de acestea, precum și prin înțelegerea corectă a sistemului de pensii private. Totodată, prin exemple, elevii învață despre planificarea finanțelor, tipuri diferite de asigurări și riscuri, beneficii și riscuri de investiții, precum și importanța economisirii pentru o viață financiară independentă și sănătoasă.

Prin proiectul pilot realizat la Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu din București în 2018 s-a dorit aprofundarea noțiunilor învățate în programa școlară de profil economic în vederea creșterii nivelului de educație financiară. În elaborarea programei s-a avut în vedere prioritatea exprimată de Uniunea Europeană referitoare la creșterea nivelului de educaţie financiară şi incluziune financiară, stipulată în Comunicarea Comisiei Europene privind O piaţă unică pentru Europa secolului 21. De asemenea, au fost avute în vedere demersurile din domeniul educaţiei financiare propuse de iniţiativa europeană a proiectului Dolceta de educaţie a consumatorului, proiect inițiat de Comisia Europeană şi aplicat în toate ţările membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a crește nivelul de informare şi educare a diferitelor categorii de consumatori, în vederea asigurării protecţiei acestora.

Ca urmare a exprimării unui bun feedback de către elevii și cadrele didactice implicate în proiectul pilot, începând cu anul școlar 2019-2020, ASF oferă acest program tuturor liceelor de profil economic.

În prezent, programul se desfășoară online, la nivel național.

Materiale educaționale

„Să vorbim despre piața financiară ne-bancară”

Pentru tinerii participanți la acest program au fost susținute de lectorii ASF serii de prezentări în care s-a urmărit explicarea noțiunilor de piață financiară (piața asigurărilor, piața de capital, pensiile private).

Obiectivele programului:

  • Creșterea nivelului de informare al elevilor din învățământul preuniversitar.
  • Dezvoltarea abilităților și conștientizarea asupra oportunităților și riscurilor financiare.
  • Asigurarea unei mai bune înțelegeri a caracteristicilor principale ale produselor și serviciilor financiare reglementate de ASF.
  • Crearea unui punct de start în stabilirea unei culturi financiare generale.
  • Participarea la îmbunătățirea calității generale a învățământului preuniversitar.

Prezentările au fost realizate diferențiat, în funcție de specificul vârstei, fiind însoțite de prezentări video, jocuri, acordarea de materiale educative oferite în mod gratuit atât elevilor, cât și profesorilor. Programul a fost completat cu organizarea unor vizite interactive cu realitățile piețelor financiare nebancare. Aceste vizite sunt organizate în timpul Săptămânii Școala Altfel, cu participarea școlilor care și-au disponibilitatea de participare. Prin aceste vizite s-a urmărit exemplificarea celor învățate în cadrul programului.

De asemenea, programul pune la dispoziția unităților școlare din întreaga țară conceptul de Săptămâna Porților Deschise, o săptămână organizată anual în care, cu sprijinul entităților financiare reglementate din întreaga țară, oferim prilejul tinerilor de a vizita companiile financiare și de a interacționa cu profesioniștii.