Profesori

Laboratorul Academic

PROGRAMUL DEDICAT MEDIULUI UNIVERSITAR

Laboratorul Academic este programul ASF dedicat mediului universitar. În cadrul acestui program, început în 2015, ASF pune la dispoziția studenților și universităților o serie de acțiuni precum seminarii, lecții deschise, guest speaker-i, conferințe, studii și cercetări, stagii de practică, job shadow și multe altele. Programul se adresează atât specializărilor economice, cât și celor de alt timp, fiecare dintre acțiuni fiind modelată după nevoile și dorințele participanților beneficiari. Este un program flexibil, interactiv, creat din dorința de a veni în întâmpinarea noilor generații.

În perioada 2015-2019 un număr de 17 centre universitare din întreaga țară au devenit partenere ale ASF în programele de educație financiară. Parteneriatul constă în desfășurarea de activități comune, pe de o parte cele destinate studenților, pe de altă parte cele realizate în comun, destinate altor categorii de public țintă.

Din categoria de activități destinate studenților, acestea sunt: organizarea de seminarii și conferințe, cu prezentări specifice, pe diverse teme, susținute de lectorii ASF pentru studenți, la facultăți cu profiluri variate (economie, finanțe, drept, inginerie etc.) și primirea de studenți pentru activitate de practică.

PROGRAMUL DEDICAT LICEELOR ECONOMICE

Acest program educaţional este destinat elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul claselor a XI-a, care le facilitează acestora înțelegerea unor concepte aferente piețelor reglementate de ASF, a mecanismelor de folosire a instrumentelor financiare aferente acestor piețe, prin intermediul unor activităţi learning by doing desfăşurate în şcoală, sub coordonarea lectorilor desemnați de ASF. Programul contribuie la formarea unei imagini complete asupra planificării financiare personale corecte prin folosirea asigurărilor şi a instrumentelor specifice pieței de capital și a opţiunilor oferite de acestea, precum și prin înțelegerea corectă a sistemului de pensii private. Totodată, prin exemple, elevii învață despre planificarea finanțelor, tipuri diferite de asigurări și riscuri, beneficii și riscuri de investiții, precum și importanța economisirii pentru o viață financiară independentă și sănătoasă.

Prin proiectul pilot de educație financiară dedicat liceelor de profil economic (realizat la Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu din București) s-a dorit aprofundarea noțiunilor învățate în programa școlară de profil economic în vederea creșterii nivelului de educație financiară. În elaborarea programei s-a avut în vedere prioritatea exprimată de Uniunea Europeană referitoare la creșterea nivelului de educaţie financiară şi incluziune financiară, stipulată în Comunicarea Comisiei Europene privind O piaţă unică pentru Europa secolului 21. De asemenea, au fost avute în vedere demersurile din domeniul educaţiei financiare propuse de iniţiativa europeană a proiectului Dolceta de educaţie a consumatorului, proiect inițiat de Comisia Europeană şi aplicat în toate ţările membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a crește nivelul de informare şi educare a diferitelor categorii de consumatori, în vederea asigurării protecţiei acestora.

Ca urmare a exprimării unui bun feedback de către elevii și cadrele didactice implicate în proiectul pilot, începând cu anul școlar 2019-2020, ASF oferă acest program tuturor liceelor de profil economic.

Materiale educaționale

„Să vorbim despre piața financiară ne-bancară”

Pentru tinerii participanți la acest program au fost susținute de lectorii A.S.F. serii de 4 prezentări în care s-a urmărit prezentarea noțiunilor de piață financiară (piața asigurărilor, piața de capital, pensiile private).

Obiectivele programului:

 

  • Creșterea nivelului de informare al elevilor din învățământul preuniversitar.
  • Dezvoltarea abilităților și conștientizarea asupra oportunităților și riscurilor financiare.
  • Asigurarea unei mai bune înțelegeri a caracteristicilor principale ale produselor și serviciilor financiare reglementate de A.S.F.
  • Crearea unui punct de start în stabilirea unei culturi financiare generale.
  • Participarea la îmbunătățirea calității generale a învățământului preuniversitar.

Prezentările au fost realizate diferențiat, în funcție de specificul vârstei, fiind însoțite de prezentări video, jocuri, acordarea de materiale educative oferite în mod gratuit atât elevilor cât și profesorilor. Programul a fost completat cu organizarea unor vizite interactive cu realitățile piețelor financiare nebancare. Aceste vizite sunt organizate în timpul Săptămânii Școala Altfel, cu participarea școlilor care și-au disponibilitatea de participare. Prin aceste vizite s-a urmărit exemplificarea celor învățate în cadrul programului.